ELAZIĞ MADEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Standartlarımız

MADEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)

01

Ücretli (Kısmi Zamanlı) Öğretmen Görevlendirilmesi

1- Dilekçe 2- Diploma Fotokopisi 3- Nüfus Cüzdanın Fotokopisi 4- Emeklilik Kimlik Kartı Fotokopisi (Emekli İse) 5- KPSS Sonuç Belgesi 6- Sabıka Kaydı

10 dakika.

02

Taşımalı Ödeme İşlemleri (Taşıma ve Yemek)

1- Okullardan Taşıma ve Yemek Puantaj Listesi(Aylık)

2- Fatura

1 Saat (Ödenek Geldiği Takdirde)

03

Personel Ödemeleri

Kurum personeline gerekli maaş, ek ders, yolluk ödemelerinin yapılması

7 Gün

04

Personel İcra yazısı

1- Mahkemelerden gelen icra yazıları Muhasebe Birimine verilir. 2- İlgili Hizmet bürosuna verilir. 3- Süresi içerisinde gerekli yazışmalar yapılır

Hizmet birimine gelen yazılar en fazla 5 gün içerisinde gerekli yazışmaları yapılır.

05

İlama Bağlı Borçların Ödenmesi

1- Dilekçe 2- Mahkeme ilamı 3- Serbest meslek makbuzu 4- Banka Hesap Bilgileri 5- T.C Kimlik No 6- Adres ve İletişim Bilgileri 7- İcra Hesap Özeti

Hizmet birimine gelen yazılar en fazla 7 gün içerisinde gerekli yazışmaları yapılır.

06

İstifa İşten ayrılma İşe son verme işlemleri

1- Okul/Kurum üst yazı 2- Dilekçe 3- Soruşturma sonucu gelen soruşturma Raporu

Bakanlık Tarafından verilen sürelere göre

07

Eğitim araçları ve donatım malzemeleri

1- Okul veya kurumun talep yazısı(Taşınır İstek Talep Formunun İlsis üzerinden kayıt ve onayı yapılır)

10 Dakika

08

Resmi Mühür

1- Okul veya kurumun talep yazısı 2- Açılış onayı 3. Tahsilat makbuzu 4. Valilik onayı

60 Gün

09

Yurt Dışı İzin Onayı

1- Görev Yazısı 2- Dilekçe (Okula/Kuruma yazılacak) 3- Yurt Dışı İzin Formu 4- Sözleşme 5- Çalışma Programı 6- Okul Müdürlüğünün Üst Yazısı

3 gün içinde onay alınmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne yazılır

10

Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport (Öğrenciler için) formu

1- Görev Yazısı 2- Dilekçe (Okula/Kuruma yazılacak) 3- Sözleşme 4- Çalışma Programı 5- Okul Müdürlüğünün Üst Yazısı 6- Muvafakat name 7- Form 8- Öğrenci Belgesi 9- Nüf.Cüz.Fot.ve Aslı

3 gün içinde onay alınmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne yazılır

11

Denklik

1- İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim   gördükleri okullar-dan aldıkları son ders yılına ait karneler veya   öğrenim belgesi varsa ayrılma belgesinin aslı, 2- Ortaöğretim   kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim   kurumlarından aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim   belgesi ile diploma veya diploma almaya hak kazındığına dair belgenin   aslı, 3- Yurt dışındaki öğrenimleri sırasında kullandıkları pasaportun   aslı veya giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfalarının yeminli   mütercimlerce yapılan tercümesi

3 gün içinde onay alınmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne yazılır

 

12

 

Tiyatro

1- Sergilenecek tiyatro eserinin tam metni, 2- Tiyatronun (Oyunu sergileyecek kişi veya grubun)vergi mükellefi olduğuna dair belge (Vergi Levhası Fotokopisi) 3- İlçe   Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Oyunun izni için, oyunun   oynanacağı okul türünü belirten, adres ve telefon yazılı) 4- Oyun yazarından alınacak noter tasdikli oyunu oynama izni(Telif) 5- Sinema   filmleri ve animasyon filmler için yapımcı firma ile gösterimi yapacak   firma ile arasındaki sözleşme 6- Oyunun kayıt yapıldığı (Sahnede   oynandığı şekli ile) 7- Kültür ve Turizm bakanlığı destekli oyunlarda   Tiyatro Grubu ve Turizm Bakanlığı arasındaki sözleşme

3 gün içinde Onay Alınmak Üzere Kaymakamlık Makamına Sunulur

13

Özel Kurum Ve Kuruluşlardan Gelen Her Türlü Yarışmalar

1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe 2- Yarışma Şartnamesi

7 Gün

14

Konferanslar

1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe

7 Gün

15

Aylıksız İzin

1- Dilekçe 2- Aylıksız İzin Formu 3- Gerekçesi ile ilgili belgeler

3 gün içinde onay alınmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne yazılır

16

Mazeret İzni

1- Dilekçe 2- Mazeret İzin Formu

1 gün

17

Sıhhi İzin

1- Dilekçe 2- Mazeret İzin Formu 3- Doktor Raporu

1 gün

18

Yurt Dışı İzni

1- Dilekçe 2- Yurt Dışı İzin Formu 3- Varsa İzin Belgesi

3 gün içinde onay alınmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne sunulur.

19

Askerlik Tehiri

1- Dilekçe 2- Diploma Örneği 3- Nüfus Cüzdan Örneği 4- Askerlik Durum Belgesi 5- Hizmet Cetveli

3 gün içinde onay alınmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne sunulur. (60 Gün)

20

Emeklilik

1- Dilekçe 2- 6 Adet Resim 3- Nüfus Cüzdan Sureti 4- Askerlik Durum Belgesi 5- Varsa Borçlanma Belgeleri

3 gün içinde onay alınmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne sunulur. (30 Gün)

21

Diploma Örneği İsteme

1- Dilekçe

3 gün

22

Hizmet Belgesi

1- Dilekçe

3 gün

23

İntibak

1- Dilekçe 2- Diploma Örneği

Aynı

24

Kadro Kaydı Tetkiki

1- Dilekçe

5 gün

25

Lise Hazırlık Terfisi

1- Dilekçe 2- Diploma Örneği

5 gün

26

Yüksek Lisans Terfisi

1- Dilekçe 2-Diploma Örneği

5 gün

27

Muhtelif Terfi İstemleri

1- Dilekçe 2- Gerekçeyi gösteren belge

5 gün

28

Hizmet Birleştirmeleri

1- Dilekçe

45 gün

29

Askerlik Borçlanması

1- Dilekçe 2- Terhis Belgesi 3- Hizmet Cetveli

30 gün

30

Hizmet Borçlanması

1- Dilekçe 2- Hizmet Cetveli 3- Bağlı Belgeler

30 gün

 

31

 

Fiili Hizmet Zammı İşlemleri

1- Dilekçe 2- Gerekçeyi gösteren belge

30 gün

32

Burs Onayı

İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 19. Maddesi

15 Gün

33

Yurt Açma

Yönetmelik 7. maddesinde belirtilen belgeler.

90 Gün

34

Yurt Kapama

Yönetmelik 12. maddesinde belirtilen belgeler.

90 Gün

35

Yurt Devir ve Nakil İşlemleri

Yönetmelik 10. maddesinde belirtilen belgeler.

90 Gün

36

Anaokulu ve Anasınıfı açılması ile ilgili iş ve işlemler

1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen üst yazı 2- Müfettiş Raporu 4- Valilik Onayı

4 Gün

37

Anaokullarımızın açmış olduğu yaz okullarının valilik onayının alınması

1- Öğrenci Listesi 2- Velilerin Dilekçesi

15 Gün

38

Görev ve Sıra Tahsisli Lojman Başvurusu

1- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi 2- Kamu Konutları Giriş Tutanağı.

4 Gün

39

Görev ve Sıra Tahsisli Lojman boşaltılması.

1- Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı 2- Belediye´den su borcu yoktur yazısı. 3- TEDAŞ´tan borcu yoktur yazısı.

3 Gün

40

Kursiyer Kayıt

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2. Başvuru Dilekçesi 3. Öğrenim Durum Belgesi

15 dakika

41

Kurs Onayı

Kadrolu Öğretmenlerden; 1. Dilekçe (Okul Müdürlüğünce kayda girilmiş.) 2. Görev Yeri Belgesi 3. Açacağı kurs alanı dışında ise yeterlilik belgesi 4. Kursiyer Listesi 5. Okul üst yazısı

3 Günü

42

Kurs

Kurs Onayı hazırlanırken gerekli belgeler alındığı için kurs   sırasında belge istenmemektedir. Ancak STK’lar ile açılacak kurslarda   protokol hazırlanır.

Modüllerde belirtilen süreler

43

Kurs Sonu İşlemleri

1. Kurs Defteri 2. Sınav Sonu Tutanağı 3. Kursiyer kayıt formları 4. Kursiyer kimlik fotokopileri 5. Otomasyon Sistemine Kursiyer girişi

2 Saat

44

Sertifika hazırlama ve kursiyerlere teslimi

 

15 Gün

45

Kurs Dışı Etkinlikler

Seminerler, Sergiler

Etkinliğin gerçekleşeceği süre ile sınırlıdır.

46

İl İçi Atama

Başvuru Kılavuzunda İstenen Belgeler

Başvuru kılavuzunda belirtilen süreler

47

İl Dışı Atama

Başvuru Kılavuzunda İstenen Belgeler

Başvuru kılavuzunda belirtilen süreler

48

İlk atama

1- Atandığına dair belge KPSS 2- Nüf.Cüz.On.ör. 3- Son Altı ay içinde çekilmiş 3 adet fot. 4- Diploma Belgesi(Onaylı 5- Sabıka kaydı 6- Tam Teş.Hastaneden 6 ay iç.alınmış Sağ.kur.Rap. 7- İkametgah belgesi

Başvuru kılavuzunda belirtilen süreler

49

Görevde Yükselme Sonucuna göre Atama

1- Başvuru formu 2- EK-1 Değerlendirme form. Belirli kıstaslarda alınan puanlara göre belgeler.

Başvuru kılavuzunda belirtilen süreler

50

656 Sayılı DMK 4/C li personel ataması

1- Atandığına dair belge 2- Nüf.Cüz.On.ör. 3- Son Altı ay iç.çeki. 3 adet fot. 4- Diploma veya Geçmez.belgesi(Onaylı 5- Sabıka kaydı 6- Tam Teşhas.6 ay iç.alınmış Sağ.kur.Rap. 7- Sigorta kimlik belgesi 8- Eş durumu Özür belgesi 9- Sağlık duru özür belgesi 10-İkametgah belgesi

15 Gün

51

İşkur personeli Sözleşme işlemleri ve diğer işlemler

1- İş kur kayıt belgesi 2- Nüf.Cüz.On.ör. 3- Son Altı ay iç.çeki. 4 adet fot. 4- Diploma veya Geçmez.belgesi(Onaylı 5- Sabıka kaydı 6- Sağ.kur.Rap. 7- Sigorta kimlik belgesi 8- İkametgah belgesi

15 Gün

52

Görevlendirmeler Kurum içi Gör.(02) Kurum dışı Gör.(03)

1- Görevlendirilmek istediğine dair dilekçe 2- Okul/Kurum Üst Yazısı

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge   istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin   belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin   bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci   müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

: Maden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlk Müracaat Yeri

: Maden Kaymakamlığı

İsim

: Behçet TEKDEMİR

İsim

: Davut DÜZGÜN

Unvan

: İlçe Milli Eğitim Müdürü

Unvan

: Kaymakam

Adres

: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü   Maden / Elazığ

Adres

: Hükümet Konağı Maden / Elazığ

Tel.

: 424 - 441 21 08              

Tel.

: 424 - 441 20 01

Faks

: 424 - 441 20 16

Faks

: 424 - 441 21 91

E-posta

: maden23@meb.gov.tr

E-posta

: maden@maden.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camii Kebir Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Eski Askerlik Şubesi Binası Maden/ELAZIĞ - 0 424 441 21 08

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.